wpid-Mejdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-Obrazovanie-v-turizme-II-akademicheskie-i-prikladnyie-nachala-0.jpg

Международная научно-практическая конференция «Образование в туризме — II: академические и прикладные начала»

13 марта в РГГУ состоялась Международная научно-практическая конференция «Образование в туризме — II: академические и прикладные... Читать далее →
1 2 3 35